Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Vera i tradicija

Najčešća ženska jevrejska imena
3.11.2020.

Adina
Adina znači "nežna."

Ahuva
Ahuva znači „voljena“. Ta se reč pojavljuje u Bibliji, u Ponovljenom zakonu 21:15 i Nehemiji 13:26.

Aliza
Aliza znači „radost“. U kabali, Aliza označava radosnu sposobnost uzdizanja iznad prirode

Anat
Anat znači „pevati“. Anat se pojavljuje u Bibliji u Knjizi o  Sudijama 3:31.

Ariela (Ariella)
Ariela znači „božja lavica“. Varijanta ovog imena,  „Ariel“ je drugo ime za Jerusalim, a posebno za oltar u Svetom Hramu (Jezekilj 43:15). (varijacije: Ariel, Arielle)

Atara
Atara znači „kruna“. Ponekad se koristi za davanje imena uz Kreindel, jidiškom imenu istog značenja.

Avigejl  (Avigail)
Avigejl znači „očeva radost“. Avigejl se u Bibliji pojavljuje kao supruga kralja Davida (1. Samuilova (Šemuelova) – Prva knjiga Samuilova ) 25:42). (varijacije: Abigail, Avigayl)

Avišag (Avishag)

Avišag znači „očeva radost“. Avišag se u Bibliji pojavljuje kao osoba koja se starala o kralju Davidu u dubokoj starosti (1-Kraljevi (Knjiga o kraljevima) 1: 3).

Avital
Avital se u Bibliji pojavljuje kao supruga kralja Davida (2. Samuilova 3: 4). Avital znači „otac rose“, odnosno   Bog koji rosu održava. U kabali, Tal ističe božansku hranu koja stiže na skriven način, baš kao što se rosa nevidljivo spušta kako bi zalivala biljke.

Aviva
Aviva znači „prolećno doba."

Ajala (Ayala)
Ajala znači „jelen“. Ime se često povezuje sa biblijskim Naftalijem, koji se upoređuje sa brzim jelenom (Postanje 49:21).

Ajelet (Ayelet)
Ajelet znači „muzički instrument“ kao u  Psalmima 22:1.

Bat Ševa (Bat Sheva)
Bat Ševa znači „ćerka sedmoro“. Bat Ševa se u Bibliji pojavljuje kao žena kralja Davida (2. Samuilova 11:27) i majka kralja Solomona (2. Samuilova 12:24). (varijante: Batsheva, Batsheba)

Batija, Batia (Batya)
Batija znači „kći božja“. Batja je bila ćerka faraona, koja je spasila bebu Mojsija iz reke Nil (Izlazak 2: 5). (varijacije: Batia, Basia).

Bat Sion (Bat-Tziyon)
Bat Sion  znači „kćer Siona“  ili  „kćer izvrsnosti." (različiti načini pisanja ovog imena: Bat-Tzion, Bat-zion).

Bajla, Baila (Bayla)
Baila znači „lepa“. Ovo ime može biti povezano sa imenom Bilha, kako se zvala  majka Dana i Naftalija, odnosno imena dva od 12 izraelskih plemena. (Postanje 29:29 i 30: 3) (piše se i : Baila).

Bina
Bina znači „razumevanje, inteligencija, mudrost."

Braha (Bracha)
Braha znači „blagoslov.“

Bruria (Bruriah)
Bruria znači „jasnoća Boga“. Bruria je bila veliki učenjak Tore tokom Talmudskog doba, supruga rabina Meira.

Karmel, Karmela (Carmel)

Karmel znači „vinograd, vrt, voćnjak“. (varijacije: Carmela, Carmelit, Carmiela, Carmit, Carmiia).

Hana, Ana (Chana)
Hana znači „milost, milosrđe“. Ovo ime je povezano sa sposobnošću stvaranja lepih molitava; Hana se u Bibliji pojavljuje kako se moli Bogu, a zatim rađa proroka Šemuela (Samuila). (Prva knjiga Samuilova, glava 1) (piše se i: Hana, Hannah).

Hava, Ava, Eva (Chava)
Hava znači „život“. Hava se u Bibliji pojavljuje kao prva žena (Postanje 3:20). (varijacije: Eve, Hava, Havi, Chavi).

Hagit, Agita (Chagit)
Hagit znači „svečano, slavlje“. Hagit (Agita) se u Bibliji pojavljuje kao žena kralja Davida (Druga knjiga Samuilova 3: 4). (piše se i: Hagit).

Haviva (Chaviva)
Haviva znači „voljena"

Kaja, Haja (Chaya)
Haja znači „živa, ona koja živi“. Kaja je povezana sa imenom Hava, (Eva) prva žena u Bibliji. (Postanje 3:20).

Dafna
Dafna znači  „lovor".

Dalia
Dalia na biblijskom hebrejskom znači „izdanak“ (npr. Ezekiel 17: 6, 31: 7). Na modernom hebrejskom, kao i na drugim jezicima, to je ime cvetnog žbuna poreklom iz Meksika (georgina) (na engleskom se piše „Dahlia“). (varijacije: Dahlia, Dalia)

Dalit
Dalit znači „crpljenje vode“ (kao jedna od dužnosti žena i znak izobilja).

Dani(j)ela (Daniella)
Danijela znači „Bog je moj sudija“.

Devora, Debora (Devorah)
Devora znači „govoriti ljubazne reči“. Devora se u Bibliji pojavljuje kao velika proročica i sudija koja je vodila pobunu protiv kananitskog kralja (videti Knjigu o sudijama). Druga Devora bila je Rebekina negovateljica (Postanje 35: 8). (varijacije: Devora, Debra, Deborah)

Dina (Dinah)
Dina znači „presuda“. Dina se u Bibliji pojavljuje kao ćerka Jakova i Leje. (Postanje 30:21) (pravopisne varijante: Dina, Deena).

Efrat(a) (Efrat)
Efrat(a) znači „počastvovana“, ugledna“. Efrat se u Bibliji pojavljuje kao Kalebova supruga (Prva knjiga letopisa 2:19). (piše se još i: Ephrat).

Eliana
Eliana znači "moj Bog mi je odgovorio“.

Eliševa (Elisheva)
Eliševa znači „Bog je moja zakletva“. Eliševa se u Bibliji pojavljuje kao supruga prvosveštenika Arona (Izlazak 6:23). (varijacije: Elisheba, Elizabeth)

Emuna (Emunah)
Emuna znači „vera" (piše se još i: Emuna).

Ester(a), Jestira (Esther)
Ester na hebrejskom znači „skrivena“, a na persijskom „zvezda“. Ester je spasila Jevreje u purimskoj priči iz Hamanove genocidne zavere, kako je zabeleženo u biblijskoj Knjizi o Esteri (Jestiri). Za Ester se znalo da je veoma lepa žena (izabrana je za kraljicu), ali su joj „skriveni“ unutrašnji kvaliteti bili još lepši. (piše se još i: Ester).

Feig, Feiđi, Feigi (Faige)
Feigi na jidišu znači „ptica“, a takođe je srodna reči koja na jidišu znači „smokva“. (varijacije: Faigi, Faigel, Faiga).

Frida, Freida (Freida)
Freida znači „radost" na jidišu. (varijacije: Freda, Freeda, Freyde, Freydel)

Fruma
Fruma ja jidišu znači „pobožna“.

Gavriela, Gabrijela (Gavriella)
Gavrijela znači „Bog je moja snaga“. (varijacija: Gabriella)

Geula
Geula znači „iskupljenje."

Gila
Gila znači „radost“. U kabali, Gila znači  „otkriti Boga“ što je veliki izvor radosti.

Golda
Golda znači „zlatna" na jidišu. (varijacija: Goldie)

Hadasa (Hadassah)
Hadasa je hebrejsko ime Ester, koja je spasila Jevreje u purimskoj priči iz Hamanove genocidne zavere, kako je zabeleženo u biblijskoj Knjizi o Esteri. Hadasa znači „drvo mirte“. (varijacije: Hadas, Hadasa, Dassa, Dassi).

Hadar, Adar (Hadar)
Adar  znači „sjajna, ukrašena, lepa."

Hinda
Hinda na jidišu  znači „jelen“. Ime se često povezuje sa biblijskim Naftalijem, koji se upoređuje sa brzim jelenom (Postanje 49:21).

Hodaja (Hodaya)
Hodaja znači „slava Bogu“

Idit
Idit znači „najbolji izbor" (varijacija: Edith)

Ilana
Ilana znači „drvo“. U kabali, brojčana vrednost Ilane (96) jednaka je „Božjem prestolu“. (varijacije: Elana, Ilanit).

Irit
Irit znači „zlatoglav“, cvet ljiljana,  (nekoliko vrsta je poreklom iz Svete zemlje).

Keila
Keila je ime na jidišu izvedeno od hebrejske reči „Keli“, što znači „posuda/brod“. Talentovana osoba se često naziva "Keli" - kompletna osoba, sposobna da izvodi velike stvari.

Keren
Keren znači „sunčev zrak“  (varijacija: Karen)

Kineret (Kinneret)
Kineret je drugo ime za  Galilejsko more ili Tiberijsko jezero.

Lea, Lia (Leah)
Lea znači „biti umorna“. Lea se u Bibliji pojavljuje kao supruga Jakovljeva, majka šest od 12 izraelskih plemena. (Postanje 30:19).

Liba (Leeba)
Liba na jidišu znači  „voljena".

Levana
Levana znači „bela“ ili „mesec“.

Levona
Levona znači „tamjan“, začin koji se koristi u Svetom Hramu u Jerusalimu (Izlazak 30:34).

Lila
Lila znači "noć." (varijacije: Leila, Leilah)

Liora
Liora  znači „ja donosim svetlo“ (varijacija: Lior)

Mahla (Machla)
Mahla znači „bol“. Mahla se u Bibliji pojavljuje kao jedna od pet kćeri Celofhadovih. (Knjiga brojeva 26:33)

Malka
Malka znači „kraljica“.

Maja (Maya)
Maja na aramejskom znači „voda“ (Talmud - Berakhot 25b).

Majan (Mayan)
Majan znači  „izvor, oaza."

Mazal
Mazal znači „sazvežđe“ ili „sreća“.

Majra, Meira (Meira)
Majra, Meira znači „ona koja daje svetlost“. Varijanta: Mira, skraćeno od  Miriam.

Merav, Meirav (Meirav)
Meirav znači „maksimizirati“. Meirav se u Bibliji pojavljuje kao ćerka kralja Saula (1. Samuilova 14:49)..

Menuha (Menucha)
Menuha znači „spokojna, mirna" na hebrejskom.

Mihal, Mikala (Michal)
Mihal znači „Ko je sličan Bogu?“ Mihal se u Bibliji pojavljuje kao ćerka kralja Saula (1. Samuilova 14:49) i prva žena kralja Davida (1. Samuilova 18:27).

Milka
Milka se u Bibliji pojavljuje kao jedna od pet kćeri Celofhadovih. (Knjiga o brojevima 26:33).

Mirjam, Miriam (Miriam)
Miriam se u Bibliji pojavljuje kao proročica i sestra Mojsijeva i Aronova (Izlazak 15:20). Miriam znači „gorko more“, jer je rođena u vreme kada su Egipćani zagorčavali život Jevrejima. Miriam je, međutim, ostala vedra uprkos nevoljama oko sebe, dajući Jevrejima hrabrosti u tim teškim vremenima. (Midraš Jalkut Šimoni - Midrash Yalkut Shimoni - Izlazak 165) (varijacije: Mirel, Mirele, Mimi)

Moria, Moraja (Moriah)
Moria (Moraja) znači „Bog uči“. Na plani Moriji nalazi se mesto vezivanja Isaka (Postanje 22: 2) i Svetog Hrama u Jerusalimu (Druga knjiga  letopisa 3: 1).

Naama
Naama znači  „prijatna."

Naomi
Naomi znači „prijatna“. Naomi se u Bibliji pojavljuje kao svekrva i inspiracija  Ruti, kako je zabeleženo u Knjizi o Ruti. U kabali, numerička vrednost Naomi (170) predstavlja dobrotu („tov“) na svim nivoima.

Netan(i)ja (Netanya)
Netanija znači „dar Božji“. To je povezano sa imenom Natan, koje se u Bibliji pojavljuje kao ime  proroka i savremenika kralja Davida (2. Samuilova 5:15).

Nava
Nava znači „divna" Ova reč se pominje u Bibliji u Pesmi nad pesmama 2:14.

Nehama (Nechama)
Nehama znači „udobnost"

Noa
Noa znači „snažno kretanje“, kao u Isaiji 7: 2 i Psalmima 107: 27. Noa se u Bibliji pojavljuje kao jedna od ćerki Celofhadofih. (Knjiga o brojevima 26:33)

Nurit
Nurit je cvet, ljutić

Ora
Ora znači „svetlost“ (varijacija: Orit).

Orli
Orli znači  „ja donosim svetlost." (varijacija: Orly).

Orna
Orna je reč srodna reči koja znači „bor“.

Osnat
Osnat je egipatsko ime koje znači „pripadanje Bogu“. Osnat se u Bibliji pojavljuje kao supruga Josifa i majka Jefrema i Manasija (Postanje 41:45). (varijacije: Asnat, Asnas, Osnas).

Penina
Penina znači „biser“. Penina se u Bibliji pojavljuje kao Elkanova žena (Prva knjiga Samuilova 1: 2). U kabali, Penina se odnosi na reč penimi, što znači „unutrašnji“, aludirajući na unutrašnju dubinu i čistotu - baš kao što se čisti biser proizvodi unutar školjke. (varijacije: Perle, Perel)

Rahel(a), Rejčel (Rachel)
Rahela znači „ovca“, simbol čistote. Rahela se u Bibliji pojavljuje kao jedna od četiri pramajki - supruga Jakovljeva i majka Josifova (Postanje 29:16). Rahela je sahranjena u Vitlejemu kako bi njena duša mogla da se moli za Jevreje koji će kasnije biti prognani.

Raizel
Raizel je jidiš reč za „Ružu“. (varijacije: Rose, Raisal, Raisa, Risa).

Rina
Rina znači „radost“. Slova reči Rina mogu se preurediti tako da nova reč znači „sveća Božja“. (varijacija: Rinat).

Rebeka, Rivka (Rivka)
Rivka znači „vezati“. Rivka se u Bibliji pojavljuje kao jedna od četiri pramajke, žena Isakova i majka Jakovljeva. Rivka je bila poznata po svojoj dobroti, npr. kad je izvukla vodu iz bunara za Avramovog slugu i sve njegove kamile. (videti Postanje gl. 24) (varijacije: Rifka, Rebecca).

Rut(a) (Ruth)
Rut znači „vedra i prijatna“. Rut se u Bibliji pojavljuje kao pravedni obraćenik i predak kralja Davida, kako je zabeleženo u Knjizi o Ruti. (varijacije: Rut, Rus)

Sara (Sarah)
Sara znači „princeza“. Sara se u Bibliji pojavljuje kao veliki prorok, prva od pramajki - supruga Avramova i majka Isakova. (Postanje 17:15) (varijacije: Sari, Sarit, Sarita).

Sarai
Sarai znači „moja princeza“. Sarai se u Bibliji pojavljuje kao izvorno ime Sara - supruga Avramova i majka Isakova (Postanje 11:29).

Sera(h), (Serach)
Sera(h) znači „slobodna“. U Bibliji se pojavljuje kao unuka Jakovljeva (Postanje 46:17).

Šaron(a) (Sharon)
Šaron je region u Izraelu, poznat po tome što je posebno bogat u proizvodnji hrane (vidi Metzudot Tzion, Isaija 33: 9). (varijacije: Sharona, Sharonit).

Šaina, Šajna (Shayna)
Šaina na jidišu znači „divna“. (varijacije: Sheina, Shaindel)

Šifra (Shifra)
Šifra znači „poboljšana“. Šifra se u Bibliji pojavljuje kao hebrejska babica koja nije poslušala faraonovu naredbu da ubija jevrejske bebe. (Izlazak 1:15).

Šilo (Shiloh)
Šilo je bio važan biblijski grad na Jefremovoj teritoriji u kome se jedno vreme nalazio Tabernakul. Prema Midrašu, kada se koristi kao ime osobe, Šilo znači „poklon za njega“ i referenca je na Mesiju, koji će od naroda dobiti nagradu. Ovo ime se koristi i za dečake i za devojčice. (piše se još i: Shilo)

Šira (Shira)
Šira na hebrejskom znači „pesma“.

Šošana (Shoshana)
Šošana je hebrejska reč za „ružu“. Šošana se u Bibliji pojavljuje u Pesmi nad pesmama 2: 2 gde piše „izdvaja se poput ruže među trnjem“. U kabali, Šošana ima istu numeričku vrednost (661) kao i Ester, heroj purimske priče koja je živela u gradu Šušan (vezano za „Šošana“). (varijacija: Shani).

Šlomit (Shlomit)
Šlomit znači „miroljubiv“. Šlomit se pojavljuje u Bibliji u Trećoj knjizi  Mojsijevoj 24:11.

Šulamit (Shulamit)
Šulamit znači „miroljubiv“. Šulamit se pojavljuje u Bibliji u Pesmi nad pesmama 7:1.

Sigal, Sigalit, Sigalia
Sigal znači „blago“ (videti Ponovljeni zakon 26:18). Sigalit takođe znači „ljubičica."

Simha, Simka (Simcha)
Simha znači „radost“.

Tal
Tal znači „rosa“. U kabali Tal označava božansku ishranu koja se vrši na skriveni način, baš kao što se rosa nevidljivo spušta kako bi zalivala biljke.

Talia
Talia znači „rosa od Boga“. U kabali, Tal označava božansku ishranu koja se vrši na skriveni način, baš kao što se rosa nevidljivo spušta kako bi zalivala biljke.

Tamar(a)
Tamar znači „palma“, kao simbol pravednosti. Tamar se u Bibliji pojavljuje kao Judina žena i predak kralja Davida. (Postanje 38: 6)

Tekia, Tehia (Techiya)
Tekia znači „oživljavanje“, „preporod“.

Tehila (Tehilla)
Tehila znači „pesma hvale - hvalospev“.

Tikva
Tikva znači „nada."

Tirsa (Tirtzah)
Tirsa znači „prijatno“. Tirsa se u Bibliji pojavljuje kao jedna od ćerki Celofhadofih. (Knjiga o brojevima 26:33).

Tova
Tova znači „Božja dobrota“. (varijacije: Tovat, Tovit, Tovah).  

Sipora (Tzipporah)
Sipora znači „ptica“. Sipora se u Bibliji pojavljuje kao Mojsijeva žena (Izlazak 2:21). U kabali, Sipora ima istu numeričku vrednost (376) kao Šalom, mir. (varijacija: Tzipora)

Siona (Tziona)
Siona znači „odlična“.

Sivia (Tzivia)
Sivia znači „Božje delo“. Sivia se u Bibliji pojavljuje kao majka jednog  jevrejskog kralja (2. Knjiga o kraljevima 12: 2).

Sofija (Tzofiya)
Sofija znači „čuvar"

Svija, Tsvija (Tzviya)
Svija znači „jelen, gazela“. Ime se često povezuje sa biblijskim Naftalijem, koji se upoređuje sa brzim jelenom (Postanje 49:21).

Uriela (Uriella)
Uriela znači „Božja svetlost“.

Vered
Vered znači „ruža“ na aramejskom jeziku, jeziku Talmuda. (varijacije: Varda, Vardit)

Jahel (Yael)
Jahel znači „uspeti se“ i „planinska koza“. Jahel se u Bibliji pojavljuje kao heroj koji je spasio jevrejski narod hrabro ubivši neprijateljskog generala. (Knjiga o sudijama gl. 4) (varijacije: Jael, Yaela)

Jafa (Yaffa)
Jaffa znači „lepa“. U kabali, Jafa ima istu numeričku vrednost (95) kao Malka, kraljica. (varijacija: Jaffa)

Jakova (Yakova)
Jakova je ženski oblik imena Jakov, što znači „držan za petu“. Jakov je bio otac 12 izraelskih plemena (Postanje 25:26).

Jardena, Jardina (Yardena)
Jardena znači „teći naniže“, i odnosi se na reku Jordan (Yarden). (varijacija: Jordana)

Jehudit,  (Yehudit)
Jehudit znači „pohvala“ (Postanje 26:34, 29:35) i predstavlja žensku verziju Jehude. Jehudit se pojavljuje kao heroj priče o Hanuki koji je hrabro ubio neprijateljskog generala. (varijacija: Judith)

Jiska (Yiskah)
Jiska znači „pažljivo gledati“. Jiska se u Bibliji pojavljuje kao Avramova nećaka (Postanje 11:29). Tradicija kaže da je Jiska bilo drugo ime za Saru,  zato što je „pažljivo gledala“ sa proročanskom inspiracijom i zato što su drugi „zverali“ u njenu lepotu.

Joheved, Johaved (Yocheved)
Joheved znači „Božja čast“. Joheved se u Bibliji pojavljuje kao majka Mojsija, Arona i Mirjam. (Izlazak 6:20).

Zahava
Zahava znači „zlato“ (varijacije: Zahavit, Zehava)

Zizel (Zissel)
Zizel znači „slatka“ na jidišu. (varijacije: Sissel, Cecilia)

 


Tagovi

Otkrivena spomen-ploča stradalim somborskim Jevrejima u Drugom svetskom ratu

U znak sećanja, povodom 80 godina od stradanja somborskih Jevreja, na nekadašnjoj zgradi Svilare na Trgu Koste Trifkovića, prvi put je otkri...

DETALJNIJE
Delegacija iz Pirota u poseti Savezu jevrejskih opština Srbije

Na poziv vrhovnog rabina Srbije Isaka Asiela, 5.aprila 2024. gosti Saveza jevrejskih opština Srbije bili su gradonačelnik Pirota mr Vladan V...

DETALJNIJE
68. nagradni konkurs SJOS

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje 68. nagradni konkurs za radove sa jevrejskom tematikom iz oblasti:1) KNJIŽEVNOST (roman, pripovetk...

DETALJNIJE
Specijalno pismo ministra spoljnih poslova Izraela upućeno Braći i Sestrama u svim jevrejskim zajednicama širom sveta

MINISTAR SPOLJNIH POSLOVAJerusalim, 20. Mart, 2024. Predmet: Specijalno pismo ministra spoljnih poslova Izraela upućeno Braći i Sestrama u svim j...

DETALJNIJE