Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Antisemitizam

Imenovan Savet za prevenciju antisemitizma
24.5.2023.

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić 13. marta 2023. godine, doneo je Rešenje o obrazovanju Saveta za prevenciju antisemitizma, nakon čega je 28. marta,  doneo Rešenje o imenovanju Saveta za prevenciju antisemitizma
Savet čine tri člana. Naime, savet čine istaknuti diplomirani istoričar, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom – najmanje 10 godina radnog iskustva i iskustvom u oblasti zaštite ljudskih prava i slobode, predstavnik izabran na predlog Jevrejske opštine Novi Sad.

U Savet za prevenciju antisemitizma imenovani su Petar Đurđev, master istoričar, Miroje Jovanović, advokat master pravnik i Ladislav Trajer predstavnik Jevrejske opštine Novi Sad.

Tačkom III Rešenja o obrazovanju Saveta za prevenciju antisemitizma Savet je zadužen da vrši savetodavnu i stručnu aktivnost u cilju prevencije antisemitizma, predlaže mere i način sprovođenja mera u cilju edukacije građana i informisanja javnosti u prevenciji antisemitizma i upoznaje gradonačelnika i nadležne organe i nosioce javnih ovlašćenja sa svojim stručnim zaključcima, predlozima i analizama.

Izvor: nsuzivo.rs


Ernest Hercog: Sukob na Bliskom istoku verovatno nije samo sukob između Izraela i Hamasa (VIDEO)

Sukob između Izraela i Hamasa nije samo sukob između Izraela i Hamasa. S obzirom na upletenost svih strana, možemo reći da se ovde radi o sukobu c...

DETALJNIJE
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma

Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma obeležava se širom sveta, u znak sećanja na Kristalnu noć , kada je 1938. godine...

DETALJNIJE
Šestogodišnji dečak koji je pobegao od nacističkog pogroma

Grupa od 50, 60 ljudi se ruga, dok jevrejski prodavac pokušava da izbriše antisemitske grafite sa trotoara. Šeširi i ra...

DETALJNIJE
Intervju rabin Isak Asiel: Pandorina kutija je davno otvorena

Pandorina kutija je davno otvorena. Ovaj rat, u kojem je arapska strana neprekidno, nelegalno i agresivno ciljala civile, dok je izraelska strana ...

DETALJNIJE