Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Podizanje svesti i efektivno građenje komunikacije između Organa reda i Jevrejske zajednice u Srbiji
12.5.2021.

Zahvaljujući Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Kancelariji za demokratske institucije i ljudska prava (KDILJP), i Svetskom jevrejskom kongresu (SJK), 24. mart 2021. održan je onlajn događaj. Tema događaja bila je: Podizanje svesti i efektivno građenje komunikacije između Organa reda i Jevrejske zajednice u Srbiji.

Na događaju su učestvovali: Tome Shekerdjiev (OEBS, KDILJP), Robert Sabadoš (SJOS), Mila Stojanović (EUJS), Mike Whine (SJK), Paul Giannasi (NPPC), Marc Quedenbaum (OEBS, KDILJP), Jelena Jokanović (OEBS Misija u Srbiji), Marija Makević (OEBS Misija u Srbiji), Valdete Osmani (OEBS Misija u Srbiji), Tamara Mirović (Javno tužilaštvo Republike Srbije), Vladimir Šoć (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava), Mikolaj Wrzecionkowski (OEBS, KDILJP), Ana Čobanović (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Milorad Petković (Ministarstvo unutrašnjih poslova), Barbara Panić (SJOS), Brane Popović (JO Beograd), Dragan Dimović (JO Beograd), Ladislav Trajer (JO Novi Sad), Mina Momčilović (JO Novi Sad), Branka Banjanin  (JO Subotica), i Vladimir Arsenic (JO Zrenjanin).

KRATAK PREGLED DOGAĐAJA I SMERNICE ZA DALJI RAD

Onlajn događaj osmišljen je da bi se podigla svest i izgradila efektivna komunikacija između Organa reda i Jevrejske zajednice u Srbiji, kako bi se adekvatno odgovorilo na bezbednosne potrebe. Učesnici na događaju bili su predstavnici Javnog tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Kancelarije za ljudska i manjinska prava Srbije, i Savez jevrejskih opština Srbije. KDILJP, SJK, Misija OEBS-a u Srbiji, i Državna inicijativa Ujedinjenog kraljevstva za pitanja zločina mržnje u okviru Nacionalnog policijskog saveza, obezbedili su stručnu podršku i omogućili sastanak. Događaju je prisustvovalo ukupno 10 žena i 12 muškaraca. 

Prezentacija i diskusija otkrile su da, na lokalnom nivou, saradnja između Organa reda i Jevrejske zajednice Srbije dobro funkcioniše. Dalji nastavak ovakve saradnje ka centralizaciji i razvoju sistematskog pristupa od strane Organa reda, a ka rešavanju antisemitskih incidenata, bilo bi dobrodošlo za Jevrejsku zajednicu. Tokom sastanka definisano je nekoliko tačaka za dalju saradnju između nadležne vlasti, Jevrejske zajednice, i Misije OEBS-a u Srbiji.

Onlaln događaj rezultovao je posvećenost ka sledećim akcionim tačkama:

•    Jevrejska zajednica će pratiti Misiju OEBS-a u Srbiji, Javno tužilaštvo i Kancelariju za ljudska i manjinska prava, kako bi zajednički poboljšali koordinaciju između nadležne vlasti i civilnog drušva u Srbiji;
•    OEBS Misija u Srbiji nastaviće da pruža podršku Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i Ministarstvu unutrašnjih poslova, kako bi se podigao kapacitet policajaca koji vode računa o pitanjima koja se odnose na diskriminaciju i zločin iz mržnje. Primeri dobre prakse u komunikaciji policije i Jevrejske zajednice, biće korišćeni u okviru dalje izgradnje ovog kapaciteta;
•    OEBS Misija u Srbiji istraživaće mogućnosti za saradnju i uključivanje Jevrejske zajednice, posebno omladine, u sprovođenju njihovih aktivnosti;
•    Jevrejska zajednica će dostaviti informacije i podatke vezane za KDILJP Godišnji izveštaj o zločinima iz mržnje;
•    KDILJP i OEBS Misija u Srbiji predložiće nadležnoj vlasti Srbije sprovođenje programa obuke kroz Priručnik za informacije protiv zločina iz mržnje;
•    KDILJP, zajedno sa Jevrejskom zejednicom, prevešće KDILJP-ovo Razumevanje antisemitskih zločina iz mržnje i rešavanje bezbednosnih potreba jevrejskih zajednica: Praktični vodič na srpskom jezku;
•    KDILJP obratiće se zainteresovanim stranama, kako bi se proverio razvoj saradnje i komunikacije između Jevrejske zajednice i srpskih vlasti, u prvom kvartalu 2022. godine;


 


Tagovi

Izrael Levi - priča poslednjeg preživelog iz pogroma pirotskih Jevreja i dodela medalje pravednika

Izrael Levi, poslednji preživeli iz stravičnog pogroma pirotskih Jevreja, prvi put posle 80 godina posetio je Pirot kako bi zajedno sa sugrađanima ...

DETALJNIJE
Stipendisti SJOS u šetnji sećanja u Pirotu

Povodom obeležavanja 80 godina od stradanja Pirotskih Jevreja, stipendisti Saveza jevrejskih opština Srbije učestvovali su u šetnji s...

DETALJNIJE
Severna Makedonija: Obeleženo 80 godina od deportacije Jevreja

Uz poruku 11. mart 1943 - nikad više u Severnoj Makedoniji obeleženo je 80 godina od deportacije makedonskih Jevreja u logor Treblinka. Na d...

DETALJNIJE
JDC: Buncher Leated community leaders seminar u Izraelu

U periodu od 26. februara do 3. marta 2023. godine u organizaciji JDC-ja održan je Buncher Leated community leaders seminar koji je okupio lidere j...

DETALJNIJE