Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Stipendije za 2022. godinu

Interni poziv za stipendiranje studenata iz jevrejske zajednice Srbije u školskoj 2022/2023 godini
23.9.2022.

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje interni poziv za stipendiranje studenata iz jevrejske zajednice Srbije za školsku 2022/2023. godinu. Rok za podnošenje prijava je 15.11.2022. godine . 
Za prijavu po ovom pozivu potrebno je predati Molbu i popuniti Zahtev sa ličnim podacima i iste dostaviti sa potrebnom dokumentacijom koja je navedena u kriterijumima. 

Kriterijume za konkurisanje možete pogledati na sledećem linku.
Zahtev sa ličnim podacima možete preuzeti na sledećem linku.

Ukupni iznos predviđenih sredstava za stipendiranje studenata u školskoj 2022/2023. godini iznosi 3.041.750,00 dinara i biće ravnomerno raspoređen prema broju studenata čije prijave budu ispunjavale uslove za isplatu stipendija. Stipendije će se isplaćivati počev od meseca oktobra 2022, zaključno sa septembrom 2023.godine. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti neposredno u kancelariju Saveza, na adresu Kneginje Ljubice 14, Beograd, ili preporučenom poštom na adresu:

Savez Jevrejskih opština Srbije, Kneginje Ljubice br. 14, 11000 Beograd, sa naznakom: „Prijava za studentsku stipendiju u školskoj 2022/2023 godini  (1.1./h)"

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Odluka o raspisivanju poziva za stipendiranje studenata u školskoj 2022-2023.pdf


Tagovi

Izrael Levi - priča poslednjeg preživelog iz pogroma pirotskih Jevreja i dodela medalje pravednika

Izrael Levi, poslednji preživeli iz stravičnog pogroma pirotskih Jevreja, prvi put posle 80 godina posetio je Pirot kako bi zajedno sa sugrađanima ...

DETALJNIJE
Stipendisti SJOS u šetnji sećanja u Pirotu

Povodom obeležavanja 80 godina od stradanja Pirotskih Jevreja, stipendisti Saveza jevrejskih opština Srbije učestvovali su u šetnji s...

DETALJNIJE
Severna Makedonija: Obeleženo 80 godina od deportacije Jevreja

Uz poruku 11. mart 1943 - nikad više u Severnoj Makedoniji obeleženo je 80 godina od deportacije makedonskih Jevreja u logor Treblinka. Na d...

DETALJNIJE
JDC: Buncher Leated community leaders seminar u Izraelu

U periodu od 26. februara do 3. marta 2023. godine u organizaciji JDC-ja održan je Buncher Leated community leaders seminar koji je okupio lidere j...

DETALJNIJE