Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Projekti za 2017. godinu

Izveštaj o realizaciji projekata prema pozivu Saveza jevrejskih opština Srbije za 2017.
10.1.2018.

Poziv za finasiranje projekata u vezi izučavanja i dokumentovanja perioda Holokausta u Srbiji (1.1./a) i obeležavanju značajnih datuma iz perioda Holokausta i komemoracije u Republici Srbiji (1.1./b) za 2017.

1.  FENIKS –  406.000 –  REALIZOVAN 
U periodu od 1.11.2017. do 1.11.2018. produkcija NS Media realizovala je projekat Feniks, u kojem su snimljeni intervjui  i producirano šest dokumentarnih emisija. Razgovori sa relavantnim sagovornicima snimljeni su u prostorijama JO Novi Sad, Subotica, Pančevo, Zrenjanin i Kikinda, a jedan intervju i u Beogradu sa Šaulom Ladanijem, čuvenim izraelskim naučnikom i olimpijcem, rođenim u Beogradu. Dokumentarni  serijali emitovani su na kanalu Pink3 RTV Pink, a potom na T1 u Timoku, i Novosadskoj televiziji. Odobreni novčani iznosi korišćeni su za ljudske resurse, putne i materijalne troškove. Program svih šest emisija snimljen je i na CD-u, koji se nalazi u arhivu Saveza JOS. 

2. FRAGMENTI PORODIČNOG ALBUMA PORODICE MOLNAR - PISMA IZ TRANSPORTA – 164.050 –  REALIZOVAN 
Projekat je podrazumevao istraživanje i pripremu građe, te prelom i štampu knjige pod navedenim naslovom. Odobreni novčani iznosi korišćeni su za ljudske resurse, trošak preloma i štampu knjige. Knjiga se nalazi u arhivi Saveza JOS. Više detalja o realizovanom projektu na linku

3.  SEĆANJE NA ŽRTVE HOLOKAUSTA: DOKUMENTACIJA JEVREJSKIH GROBALJA I SPOMENIKA – 370.000 – REALIZOVAN
Projekat dokumentuje i analizira komemoracije žrtava Holokausta u Vojvodini, kao i fenomen i analizu podizanja memorijalnih spomenika. Projektom je realizovano i uređenje i postavljanje internet sajta sa podacima o žrtvama i pregledom stanja na jevrejskim grobljima u Vojvodini. Isti se može pogledati na linku: https://vhmproject.org/. 
 

4.  INTERNIRCI IZ SRBIJE U LOGORU DAHAU – 216.000 – REALIZOVAN
U cilju obeležavanja značajnih datuma i komemoracija iz perioda Holokausta, projekat je predviđao učestvovanje predstavnika jevrejske zajednice Srbije na međunarodnom skupu posvećenom ovoj temi, koji je održan u logoru Dahau.  Razmenom iskustava, informacija i stavova, kroz edukaciju i evociranje uspomene na Holokaust, sa učesnicima iz drugih zemalja, postignut je cilj ovog projekta. 

5.  KUĆE BEOGRADSKIH JEVREJA (1920-1944): IZRADA KATALOGA ARHIVSKIH DOKUMENATA – 706.000 – REALIZOVAN                  
Cilj projekta bio je prikupljanje relavantne građe o „kućama beogradskih Jevreja“. Podrazumevao je: Klasifikaciju spisa; sređivanje spisa; sistematizaciju; i izradu dvojezičnog kataloga na srpskom i engleskom jeziku. Katalog se nalazi u arhivi Saveza.

6. DO POSLEDNJEG/ KVISLINŠKA VLAST I ŽRTVE HOLOKAUSTA U OKUPIRANOJ SRBIJI 1942-1944  – 898.000 – REALIZOVAN                                                                                           
Projektom je izvršeno arhivsko istraživanje dokumenata i izjava žrtava, učesnika i svedoka, kao i zapisnika sa saslušanja od strane kvislinške policijske Uprave grada Beograda. Snimljena je i obrađena arhivska građa. Prikupljena i snimljena arhivska građa je obrađena, klasifikovana i uneta u pretražive baze podataka koje su objavljene na web-sajtu projekta. Dokumenti su skenirani i prevedeni na engleski. Isti se mogu pogledati na: http://cieh-chre.org/doposlednjeg

7. DIGITALIZACIJA ISTORIJSKE GRAĐE JEVREJSKE VEROISPOVEDNE OPŠTINE SOMBOR U VREME HOLOKAUSTA – 630.000 – REALIZOVAN                                                                                                  Formirana je digitalna baza podataka građe vezane za Holokaust. Sistematski složene kartice/kartoni o deportaciji koje je sačinila mađarska policija. Podaci su dostupni na hard disku u JO Sombor, kao i na kompjuteru JO Sombor.

8. STRATIŠTE U DELIBLATU    – 600.000 – REALIZOVAN     
Projekat je predviđao istraživanje i pronalaženje imena svih žrtava, sa individualnim biografijama. Materijal je iskorišćen za dokumentarni film koji je snimljen na CD-u. Isti se nalazi u arhivi opštine i Saveza. Organizovano je i uređenje komemorativnog obeležja u Deliblatu, kao i dve komemoracije na tom mestu stradanja.

9. KAKO JE HOLOKAUST UTICAO NA DECU PREŽIVELIH - 1.285.000 - REALIZOVAN

Projektom se upoznaje i opisuje društvena pojava transfera Holokausta sa preživelih na njihovu decu. Istraživanje ovog porodičnog psihosocijalnog pamćenja pretpostavlja određenu društvenu klimu u periodu njihovog odrastanja koja je neposredno uticala na vrstu i intezitet predatih i primljenih poruka. Rezultati ovog istraživanja pružiće određene smernice za dalja istraživanja u okviru psihosocijalne analize posledice Holokausta.

 

Poziv za finansiranje projekata iz oblasti održavanja tradicije (1.1./g) i kulturnih manifestacija (1.1./f) Jevreja u Srbiji za 2017.

1.  ALBUM GUDAČKOG KVARTETA PANONIJA „KLEZMER MUSIC“– 135.000 – REALIZOVAN                                                                                                                                                                                             Projekat je podrazumevao snimanje i izdavanje albuma kvarteta „Panonija“, prvog CD albuma sa klezmer muzikom snimljenim i izdatim u Srbiji. CD se nalazi u arhivi Saveza. Više detalja o realizovanom projektu na linku.

2. SPOMENIČKO-MEMORIJALNI KOMPLEKS JEVREJSKOG GROBLJA U BEOGRADU – 427.107 – REALIZOVAN 
Projekat je podrazumevao istraživanje i prikupljanje pisane građe, kao i fotografisanje postojećih spomenika na Jevrejskom groblju u Beogradu. Prikupljena građa je sistematizovana, opremljena odgovarajućim tekstom i slikama, prevedena na engleski. Izdata je kao dvojezična monografija pod gornjim naslovom. Primerci monografije se nalaze u arhivu JIM (Jevrejskog istorijskog muzeja) i u arhivu Saveza. Projekat je podrazumevao i promociju knjige u Zavodu za proučaavanje kulturnog razvitka.  Više detalja o realizovanom projektu na linku

3. MOSTOVI KULTURE: BUDUĆNOST POČINJE JUČE – 500.000 – REALIZOVAN 
Projekat je realizovan u formi višednevne manifestacije kroz 3 koncerta, 3 izložbe, predavanje, radionicu i stručno vođenje kroz sinagogu, koji su imali za cilj upoznavanje građanstva Subotice i generalno Vojvodine sa istorijom, kulturom i ekonomskim doprinosom Jevreja u svakodnevnom životu i razvitku grada Subotice.

4.„KLUB“ HEBREJSKOG JEZIKA – 250.000 – REALIZOVAN 
Projekat je predstavljao kurs hebrejskog jezika, namenjen članovima JO Pančevo. Kurs je realizovan kroz 30 dvočasovnih predavanja, i na njima je prisustvovalo po 13 polaznika.

5. HAZANUT I LITURGIJSKA TRADICIJA - 524.640 - REALIZOVAN

Ideja iza ovog projekta je bila da se omogući finansijska naknada za kantora beogradske sinagoge Stefana Sablića koji omogućava da se molitva održava na profesionalan školovan način. Sve molitve su održane po rasporedu u 2017. godini od strane Stefana sablića čime je projekat u potpunosti realizovan.

6. IZVOĐENJE MJUZIKLA JOSIF I NJEGOVA BRAĆA - 598.000 - REALIZOVAN

Predstava je izvedena u Sarajevu sa velikim uspehom u Pozorištu Mladih 27.5.2018. predstavi su prisustvovali članovi jevrejske zajednice BIH, predstavnici ambasada, mnogi poznati umetnici kao i građani Sarajeva. Predstava je održana i u Beogradu u okviru festivala Etnokom 29.9.2018. kao i u Subotici u sinagogi u okviru jesenjeg festivala.

7. MAKABI POKRET U JUGOSLAVIJI IZMEĐU DVA SVETSKA RATA - 1.070.870 - REALIZOVAN

Jedna od faza realizacije projekta podrazumevala je istraživanje arhivske građe u arhivima Beograda, Novog Sada, Subotice, Zagreba, Zrenjanina,Skoplja, Sarajeva i u muzeju Makabi pokreta u Ramat Ganu.

8. MIDRAŠA - 600.000 - REALIZOVAN

U periodu od septembra 2017. do maja 2018, održano je deset Midraša kurseva. Svaki kurs je okupio u proseku 25 učesnika i učesnica. Ukupno je kroz kurseve prošlo 264 učesnika. Stalni eduatori bili su Dragana Stojanović, Mila Stojanović, Mina Pašajlić i Sonja Viličić.

9. PRIKUPLJANJE EVIDENCIJE I SISTEMATIZACIJA PODATAKA VEZANIH ZA HOLOKAUST U KIKINDI - 250.000 - REALIZOVAN

10. ROSI FEST - 1606000 - REALIZOVAN

Od 25. do 28.1.2018. održana je prva edicija muzičkog festivala Rosi fest, koji je inspirisan stavaralaštvom eminentnog kompozitora, Salmona Rosija. Četvorodnevni program obuhvatao je šest raznovrsnih koncerata, majstorske kurseve, konkurs za mlade kompozitore, kao i predavanje o Salmonu Rosiju.

11. SEFARDSKA KUHINJA - 665.708. - REALIZOVAN

Projekat je započet 21. januara i trajao je do 20. maja. Održano je 15 časova kuvanja u trajanju od po 3-4 sata. Tri grupe od po 10 učesnika je prošlo kroz petonedeljni program i sve grupe su naučile da pripremaju 11 sefardskih jela.

12. ZNANJE - TOLERANCIJA - 840.000. REALIZOVAN

13. MUZIKA JEVREJSKIH MOLITVI - 200.000

Finansiranje projekta "Muzika jevrejskih molitvi", čiji je nosilac JO Beograd, odobren je 2017. godine iz budžeta Saveza jevrejskih opština Srbije u visini od 200.000,00 dinara. Sredstva su u celosti prebačena Jevrejskoj opštini Beograd, koja je za ovaj projekat potrošila 100.000,00 dinara.

Neiskorišćena sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara Jevrejska opština Beograd je vratila na račun Saveza, čime se projekat smatra okončanim.

14. JEVREJSKI KALENDAR - 484.000 

Finansiranje projekta "Jevrejski kalendar", čiji je nosilac Jevrejska opština Beograd, odobren je 2017. godine iz budžeta Saveza jevrejskih opština Srbije u visini od 484.000,00 dinara.

Sredstva su u celosti prebačena Jevrejskoj opštini Beograd, čime se projekat smatra okončanim.

15. KURSEVI HEBREJSKOG JEZIKA - 400.000

Finansiranje projekta "Kursevi hebrejskog jezika", čiji je nosilac JO Beograd, odobren je 2017. godine iz budžeta Saveza jevrejskih opština Srbije u visini od 400.000,00 dinara.

Sredstva su u celosti prebačena Jevrejskoj opštini Beograd, čime se projekat smatra okončanim.

16. JUDAIKA - 200.000

Finansiranje projekta "Judaika", čiji je nosilac JO Beograd, odobren je 2017. godine iz budžeta Saveza jevrejskih opština Srbije u visini od 200.000,00 dinara.

Sredstva su u celosti prebačena Jevrejskoj opštini Beograd, koja nije realizovala ovaj projekat.

Neiskorišćena sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara Jevrejska opština Beograd je vratila na račun Saveza, čime se projekat smatra okončanim.

Poziv za finasiranje naučno-istraživačkih projekata (1.1./c) i izdavanje publikacija (1.1./d) u vezi sa Holokaustom i drugim zločinima nacista i njihovih saradnika u 2017. godini 

1. IZDAVANJE ZBORNIKA  „HOLOKAUST I FILOZOFIJA – 200.000 – REALIZOVAN 
Sadržaj ovoga projekta sastojao se u  je priređivanju  i objavljivanju zbornika „Holokaust i filozofija“. Zamišljen kao presek domaće teoretske misli o Holokaustu. Po anonimnoj recenziji tekstova formirane su definitivne verzije autorskih priloga. Potom se pristupilo vizuelnoj pripremi i prelomu svih tekstova i priloga, te konačno i štampi i objavljivanju Zbornika. Primerci odštampanih knjiga nalaze se u arhivi Saveza. Više detalja o realizovanom projektu na linku.

2.SEDMODNEVNI TRENING ZA ARHIVISTE I BIBLIOTEKARE U MEĐUNARODNOM CENTRU ZA SEĆANJE NA HOLOKAUST „JAD VAŠEM“ IZ JERUSALIMA – 42.000 – REALIZOVAN 
U svrhu omogućavanja učešća na međunarodnom skupu u Jerusalemu (Izrael) u Jad Vašem centru, na temu Sedmodnevnog treninga arhivista i biliotekara iz Srbije, projekat je predviđao pokrivanje troška avio karte BGD-TLV-BGD, za jednog od učesnika sa Univerziteta u Novom Sadu. Ostale troškove snosio je domaćin i Univerzitet u Novom Sadu.

3. RADNI LOGOR U AUSTRIJI/ IZJAVE PREŽIVELIH I NJIHOVIH NASLEDNIKA –271.000 – REALIZOVAN 
Projekat se sastojao od istraživanja arhivske građe na temu radnog logora u Austriji, kroz kontakt sa ustanovama gde se građa eventualno mogla nalaziti, razgovore sa preživelima, njihovim potomcima i obrade informacija koje su se mogle naći i na internetu. Potom se pristupilo pisanju scenarija za snimanje filma, a onda i montaži samog filma. Konačni rezultat projekta je snimljeni polusatni dokumentarni film. Javno prikazivanje filma organizovano je u JO Subotica, Pančevu, Zrenjaninu. CD sa filmom se nalazi i u arhivi Saveza. Više detalja o realizovanom projektu na linku.

4. POST-SEĆANJE NA HOLOKAUST I JEVREJSKO KULTURNO NASLEĐE U SRBIJI: JEVREJSKI ISTORIJSKI MUZEJ U XXI VEKU – 1.166.800 – REALIZOVAN  
Projekat je podrazumevao publikovanje interdisciplinarnog zbornika naučnih i stručnih radova sa međunarodnih i domaćih tribina i edukativnih radionica. Potom su usledile promocije knjige u Vrnjačkoj Banji, u Narodnom muzeju Srbije i Centru za neformalnu jevrejsku edukaciju. Više detalja o realizovanom projektu na linku

5.   IZDAVANJE MONOGRAFIJE „FILOZOFIJA I PROBLEM VERSKE TOLERANCIJE“  – 100.000 – REALIZOVAN  
Postojeća doktorska disertacija pod istim naslovom, pripremljena je i dopunjena za objavljivanje u formi knjige. 50 primeraka knjige se nalazi u arhivi Saveza. Knjiga je promovisana u Narodnoj biblioteci Srbije. Više detalja o realizovanom projektu na linku.

Napomena: Za sve realizovane projekte, Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima


Odluka o usvajanju izveštaja o stanju i izvršenju odobrenih projekata u 2017 i 2018 godini


Tagovi

Svečana akademija povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu

Svečana akademija povodom obeležavanja Dana sećanja na žrtve Holokausta u Beogradu, u organizaciji Jevrejske opštine Beograd, Grada Beograda...

DETALJNIJE
Predsednik Srbije čestitao Pesah rabinu Isaku Asielu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je rabinu Isaku Asielu praznik Pesah. Čestitku možete pogledati u nastavku....

DETALJNIJE
Otkrivena spomen-ploča stradalim somborskim Jevrejima u Drugom svetskom ratu

U znak sećanja, povodom 80 godina od stradanja somborskih Jevreja, na nekadašnjoj zgradi Svilare na Trgu Koste Trifkovića, prvi put je otkri...

DETALJNIJE
Delegacija iz Pirota u poseti Savezu jevrejskih opština Srbije

Na poziv vrhovnog rabina Srbije Isaka Asiela, 5.aprila 2024. gosti Saveza jevrejskih opština Srbije bili su gradonačelnik Pirota mr Vladan V...

DETALJNIJE