Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Kultura

Konferencija Ako ne tada, sada: Memorijalizacija Starog Sajmišta
13.12.2022.

Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Heinrich Boll Stiftung, Haver Srbija, i Memorijalni centar Staro sajmište organizuje dvodnevnu međunarodnu konferenciju o Holokaustu i Sajmište koncentracionom logoru u Beogradu 14. i 15. decembra pod nazivom „Ako ne tada, sada. Memoralizacija Starog sajmišta“.

Cilj konferencije je da se osvrne na najnovije prakse memorijalizacije lokaliteta i uspostavljanja nove memorijalne ustanove i njene budućnosti. Pitanja koja će biti pokrenuta fokusirana su na memorijalizaciju istorije i žrtava, na mesto memorijala u kontekstu evropske mreže memorijalnih aktivnosti Holokausta i drugih mesta komemoracije nacističkih zločina, kao i na fundamentalno pitanje sećanja na Holokaust i etiku u XXI veku zasićenom medijskim predstavljanjem i konzumerističkim praksama.

Konferencija će imati tri dela:

1. Holokaust na raskršću medija, etike i konzumerizma
Narativi o Holokaustu se neprestano prepričavaju, preobličavaju, rekonstruišu, prisećaju, postavljaju, izmeštaju, prisvajaju i pregovaraju zajedno sa njihovim praznim ili traumatskim rupturama i prazninama, ili upravo zbog njih.

2. Projekti na Starom Sajmištu: borba za sećanje
Nevladine organizacije iz Srbije i drugih zemalja zajedničkim radom su producirale publikacije, digitalne alate, vodiče i školske priručnike koji mogu doprineti razvoju novog Memorijala i njegovih programa.

3. Memoralizacija Starog Sajmišta
Cilj okruglog stola je da se osvrne na iskustva proizvedena u različitim evropskim zemljama sa akcentom na Nemačku i Srbiju i ciljem razumevanja istorijskog znanja kroz pedagoški pristup koji razumljivim i uvažavajućim jezikom prepričava tragična iskustva koncentracionih logora.

Konferencija će se održati 14. decembra u 15 časova u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, i 15. decembra u 9:30 časova u Memorijalnom centru Staro Sajmište.

Izvor: Ifdt.bg.ac.rs


Izrael Levi - priča poslednjeg preživelog iz pogroma pirotskih Jevreja i dodela medalje pravednika

Izrael Levi, poslednji preživeli iz stravičnog pogroma pirotskih Jevreja, prvi put posle 80 godina posetio je Pirot kako bi zajedno sa sugrađanima ...

DETALJNIJE
Stipendisti SJOS u šetnji sećanja u Pirotu

Povodom obeležavanja 80 godina od stradanja Pirotskih Jevreja, stipendisti Saveza jevrejskih opština Srbije učestvovali su u šetnji s...

DETALJNIJE
Severna Makedonija: Obeleženo 80 godina od deportacije Jevreja

Uz poruku 11. mart 1943 - nikad više u Severnoj Makedoniji obeleženo je 80 godina od deportacije makedonskih Jevreja u logor Treblinka. Na d...

DETALJNIJE
JDC: Buncher Leated community leaders seminar u Izraelu

U periodu od 26. februara do 3. marta 2023. godine u organizaciji JDC-ja održan je Buncher Leated community leaders seminar koji je okupio lidere j...

DETALJNIJE