Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Antisemitizam

Lični stav Danijela Holtgena: Eskalacija antisemitizma
3.6.2021.

Nedavna eskalacija antisemitskih napada zahteva odgovor širom Evrope. Vlade bi trebalo da udruže snage kako bi sprečile nove talase antisemitizma, kroz suprotstavljanje govoru mržnje na internetu i kroz podršku podučavanju o Holokaustu i ljudskim pravima.

Poslednjih nedelja zabeležen je alarmantan porast antisemitizma u nekoliko evropskih zemalja, u vezi sa izraelsko-palestinskim sukobom. Jevrejske organizacije i predstavnici vlada, na primer u Nemačkoj i Britaniji, izrazili su zabrinutost zbog do sada nezapamćenih nivoa mržnje prema Jevrejima na ulicama i na internetu. Sinagoge su vandalizovane, a izraelske zastave spaljivane. Ovi incidenti predstavljaju povećanu pretnju jevrejskom životu u Evropi i jevrejski građani i dalje strahuju za svoju sigurnost.

Potrebna je odlučna akcija kako bi se sprečili dalji talasi nasilja i agresije povrh ove rastuće plime antisemitizma. Na nacionalnom nivou, neke vlade su preduzele različite mere, poput pojačane policijske zaštite jevrejskih zajednica. Na međunarodnom nivou, vlade bi trebalo da pojačaju saradnju kako bi se suočile sa novim talasima antisemitizma koji prelaze nacionalne granice. Dve ključne oblasti delovanja su borba protiv nedozvoljenog govora mržnje na internetu i sprečavanje antisemitizma kroz podučavanje o Holokaustu i sećanje na njega.

Sloboda izražavanja je jedno od najvažnijih osnovnih prava zaštićeno članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Ali ovo pravo nije neograničeno, posebno u pogledu poricanja Holokausta, rasizma i podsticanja na nasilje. Pretnje smrću, poput onih koje su masovno objavljivane protiv Jevreja poslednjih nedelja, posebno su opasne jer se eksponencijalno šire i na kraju mogu dovesti do nasilja i ubijanja, poput napada na sinagogu u Haleu u Nemačkoj, 2019.godine. Antisemitski govor mržnje na internetu mora biti kažnjen na isti način kao što bi fizički zločini bili kažnjeni, a internet platforme bi trebalo da uklanjaju nedopuštene antisemitske i rasističke sadržaje i to brzo i sistematski. To očigledno još uveknije slučaj, što pokazuje tekuća pravna bitka u Francuskoj između Unije jevrejskih studenata (UEJF) i Tvitera. UEJF se žali da Tviter nije uklonio nedozvoljeni sadržaj u roku od 3 do 5 dana od kada su ga korisnici prijavili. Prema UEJFu, samo oko 20% očigledno antisemitskih ili rasističkih objava je izbrisano poslednjih meseci. UEJF takođe kritikuje Tviter zbog toga što nije bio transparentan u pogledu toga kako i sa kojim ljudskim i digitalnim resursima moderira nedozvoljeni sadržaj. Ročište o ovom slučaju održano je protekle nedelje u sudu u Parizu (Tribunal Judiciaire de Paris), a odluka se očekuje kasnije ove godine.

Nekoliko vlada planira novo ili ažurirano zakonodavstvo za borbu protiv nedozvoljenog govora mržnje onlajn. Na nivou Evropske unije, Akt o digitalnim uslugama Evropske komisije predlaže da internet platforme preuzmu veću odgovornost za sadržaj koji šire. U isto vreme, Savet Evrope priprema sveobuhvatnu preporuku za svojih 47 vlada o tome kako se boriti protiv govora mržnje iz perspektive ljudskih prava. Vodič će se nadovezati na relevantnu sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava iposvetiće posebnu pažnju onlajn okruženju. Nivo i priroda antisemitizma i izražavanja antisemitizma znatno se razlikuju među evropskim zemljama, ali postoji široki konsenzus da borba protiv antisemitizma treba da obuhvati sve delove društva, uključujući medije, sport, omladinski rad i obrazovanje.

Pravno neobavezujuća radna definicija antisemitizma, koju je 2016. godine usvojila Međunarodna alijansa za sećanje na Holokaust (IHRA), pokazala se kao praktično i korisno sredstvo koje daje primere savremenih manifestacija antisemitizma i time pomaže u podizanju svesti. Evropska komisija treba da predstavi prvu strategiju EU posvećenu borbi protiv antisemitizma do kraja ove godine, koja je namenjena dopunjavanju i podršci naporima država članica EU. Stoga Savet Evrope takođe radi na preporuci vladama koja ima za cilj promociju nastave i učenja o istoriji Holokausta i održavanje sećanja na nacističke zločine i njihove žrtve. Trebalo bi da učinimo sve što možemo da sprečimo ponavljanje stravičnih izražavanja antisemitizma koje smo videli u poslednje dve nedelje. Zaštita Jevreja i jevrejskog života deo je naših zajedničkih evropskih vrednosti.

Autor je specijalni predstavnik generalnog sekretara Saveta Evrope za antisemitizam, antimuslimanstvo i druge oblike verske netolerancije i govor mržnje.

Izvor za tekst: Danas.rs

Izvor za fotografiju: Coe.int

Kratka biografija Daniela Holtgena

Dr Daniel Holtgen je od 2004. godine bio šef komunikacija Evropske agencije za vazduhoplovnu bezbednost u Kelnu. Pre toga je radio kao šef odnosa s javnošću u Saveznom ministarstvu saobraćaja u Berlinu, i kao portparol u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova. Doktorirao je teritorijalnu organizaciju proizvodnje, na odeljenju geografije Univerziteta u Kembridžu, i profesionalno se bavi novinarstvom.


Tagovi

Izrael Levi - priča poslednjeg preživelog iz pogroma pirotskih Jevreja i dodela medalje pravednika

Izrael Levi, poslednji preživeli iz stravičnog pogroma pirotskih Jevreja, prvi put posle 80 godina posetio je Pirot kako bi zajedno sa sugrađanima ...

DETALJNIJE
Stipendisti SJOS u šetnji sećanja u Pirotu

Povodom obeležavanja 80 godina od stradanja Pirotskih Jevreja, stipendisti Saveza jevrejskih opština Srbije učestvovali su u šetnji s...

DETALJNIJE
Severna Makedonija: Obeleženo 80 godina od deportacije Jevreja

Uz poruku 11. mart 1943 - nikad više u Severnoj Makedoniji obeleženo je 80 godina od deportacije makedonskih Jevreja u logor Treblinka. Na d...

DETALJNIJE
JDC: Buncher Leated community leaders seminar u Izraelu

U periodu od 26. februara do 3. marta 2023. godine u organizaciji JDC-ja održan je Buncher Leated community leaders seminar koji je okupio lidere j...

DETALJNIJE