Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Vesti iz sveta i Izraela

Zajednička izjava povodom 13. seminara EU-Izraela o borbi protiv rasizma, ksenofobije i antisemitizma
20.11.2020.

Evropska unija i država Izrael posvećene su daljem jačanju međusobne saradnje na zaštiti jevrejskih zajednica i institucija, kao i jevrejskog kulturnog nasleđa širom sveta, uključujući i multinacionalne organizacije.
Evropska unija i država Izrael  su, 10. novembra 13. god., putem video konferencije, održale seminar na visokom nivou o borbi protiv rasizma, ksenofobije i antisemitizma na internetu. Seminar EU-Izrael je jedinstveni godišnji forum koji okuplja evropske i izraelske državne zvaničnike, kreatore politike, stručnjake, međunarodne organizacije i nevladine organizacije kako bi razgovarali o najboljim praksama i merama za borbu protiv rasizma, ksenofobije i antisemitizma. Teme današnje rasprave bile su govor mržnje u digitalnoj sferi i njegov uticaj na stvarni svet, kao i moguće mere za borbu protiv problema mržnje na internetu.
Politički direktor izraelskog Ministarstva spoljnih poslova, Alon Bar, u svom uvodnom izlaganju kaže: „Digitalna sfera otvara neograničenu mogućnost širenja ideologije mržnje svih vrsta. Istraživanja pokazuju da je internet postao glavno mesto za cirkulaciju svih vrsta antisemitizma. Ono što danas imamo je tužna stvarnost kao dokaz da virtuelni i fizički svet povezuje direktna linija. Vlade imaju odgovornost i sredstva da se suoče sa ovim izazovom, koristeći definiciju IHRA kao sredstvo za identifikovanje i označavanje  problema. Izgradnja koalicije između vlada, civilnog društva i tehnoloških kompanija je važno sredstvo.“

Paul Nemic (Paul Nemitz), glavni savetnik za pravosuđe i zaštitu potrošača (Komisije EU) izjavio je: „Da bi se osigurala sigurnost korisnika, potrebno je uveti pravila za kretanje digitalnom magistralom. Nagli porast antisemitskog i rasističkog govora mržnje tokom pandemije KOVIDA-19 povećao je hitnost. Svojim predstojećim predlogom Zakona o digitalnim uslugama, Evropska komisija želi da uvede usklađen, jasan  set obaveza sprovođenja dubinske analize za internet platforme, mehanizme pravnih lekova, mere odgovornosti i obaveze saradnje sa javnim vlastima. Zakon će takođe osigurati veću transparentnost načina na koji platforme upravljaju sadržajem, oglašavanja i algoritamskih procesa.“ 

Katarina fon Šnurbain (Katharina von Schnurbein), koordinatorka Evropske komisije za borbu protiv antisemitizma i negovanje jevrejske kulture, dodala je: „Komisija se snažno protivi svim oblicima antisemitizma. Put od mitova o zaverama do zločina iz mržnje kratak je kao što smo videli tokom terorističkih napada u Haleu, Parizu, Kopenhagenu i drugde. Javno podsticanje na nasilje ili mržnju, kao i poricanje Holokausta, kriminalizovano je širom EU, na internetu kao i u stvarnom životu. Pozivamo društvene platforme da ne postanu platforme mržnje i da uklanjaju  sadržaje koji su protivzakoniti. “
 

Noam Kac (Noam Katz), zamenik generalnog direktora Odeljenja za medije i odnose sa javnošću (Ministarstvo spoljnih poslova Izraela), ukazao je na „važnost partnerstva između država, civilnog društva i tehnoloških kompanija u rešavanju ovog izazova. Digitalna sfera stvorila je novu jednačinu koja nameće promenu koncepta. Ova pojava prevazilazi mogućnosti pojedinih država  pa čak i šitih entiteta poput EU. Za suočavanje sa ovim izazovom neophodno je da stvaramo  partnerstva. Moramo da podstaknemo države, organizacije i tehnološke kompanije da usvoje definiciju IHRA. Izrael i Evropska komisija će i dalje blisko sarađivati u dogovoru sa tehnološkim kompanijama kako bi  one primenile toliko potrebne alate za rukovanje velikom količinom podataka u ovom kontekstu.“  

Učesnici su razgovarali o zabrinjavajućem porastu antisemitizma na internetu u vreme koronavirusa. U okviru dva radna skupa,  forum je analizirao arhitekturu i širenje antisemitizma putem interneta, njegove korene, mreže i uticaj na jevrejski način života na globalnom nivou. Evropska komisija i država Izrael istakle su svoju nameru da intenziviraju međusobnu saradnju u borbi protiv antisemitizma, rasizma i ksenofobije na internetu i predložile efikasne protiv mere kao što je upotreba pravno neobavezujućih definicija antisemitizma, i poricanja i iskrivljavanja Holokausta Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust (IHRA) kao reference za identifikovanje antisemitskog govora mržnje i ideologija zavere. EU i Izrael će zajedno raditi na istraživanju raspoloživih zakonskih mera, kao i na širenju dijaloga sa tehnološkim kompanijama kako bi se postigla bolja primena algoritamskih alata u traganju i uklanjanju nelegalnog antisemitskog sadržaja sa njihovih platformi.
Pozadina:
Seminar je održan na temeljima „Deklaracije Saveta o borbi protiv antisemitizma i razvoju zajedničkog bezbednosnog pristupa za bolju zaštitu jevrejskih zajednica i institucija u Evropi iz 2018. god.”i , koja poziva države članice EU da usvoje i primene „holističku strategiju za sprečavanje i borbu  protiv svih oblika antisemitizma kao deo svojih strategija za sprečavanje rasizma, ksenofobije, radikalizacije i nasilnog ekstremizma“. 14 država članica EU su u procesu usvajanja ili su već usvojile nacionalne strategije ili su u svoje opšte strategije borbe protiv rasizma i nasilnog ekstremizma unele posebne integrativne akcije protiv antisemitizma. Radnu definiciju antisemitizma  IHRA-e koja nije pravno obavezujuća, usvojilo je 18 država članica EU.
Evropska komisija će predstaviti sveobuhvatnu strategiju EU o antisemitizmu 2021. godine kao dopunu nacionalnim akcijama.ii


Tagovi

Svečani prijem povodom 75 godina nezavisnosti Izraela (FOTO)

Izraelski ambasador Jahel Vilan organizovao je svečani prijem povodom 75 godina nezavisnosti Izraela u Bitef Art Cafeu i tom prilikom je istakao da...

DETALJNIJE
Projekat 80 godina od stradanja pirotskih Jevreja

Projekat 80 godina od stradanja Pirotskih Jevreja , koji je realizovan od strane Udruženja istoričara Pirota, Istorijskog arhiva u Pirotu i Jevrejs...

DETALJNIJE
Imenovan Savet za prevenciju antisemitizma

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić 13. marta 2023. godine, doneo je Rešenje o obrazovanju Saveta za prevenciju antisemitizma, nakon čega j...

DETALJNIJE
JIM: Izložba Portreti i autoportreti iz likovne zbirke Jevrejskog istorijskog muzeja

Povodom manifestacije Muzeji za 10 , najveće muzejske inicijative na teritoriji Srbije, JIM je pripremio ove godine malu ali veoma kvalitetnu izlož...

DETALJNIJE