Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd

Projekti za 2020. godinu

Odobreni projekti prema pozivu Saveza za 2020. godinu
11.4.2022.

I GRUPA - IZUČAVANJE I DOKUMENTOVANJE  PERIODA HOLOKAUSTA U SRBIJI (1.1/A)  OBELEŽAVANJE  ZNAČAJNIH DATUMA IZ PERIODA HOLOKAUSTA  I KOMEMORACIJE (1.1/B) U REPUBLICI SRBIJI U 2020. GODINI (Šifra programa 1.1/A i.1.1/B)

1.    Udruženje Haver Srbija  - “Znanje-tolerancija” - 450.000,00 PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utošenim sredstvima.

Cilj projekta: Podizanje nivoa znanja i svesti kod učenika o jevrejskoj kulturi, tradiciji, običajima i istoriji, lokalnoj jevrejskoj istoriji, Holokaustu i zajednicama danas. Suprotstavljanje predrasudama, ksenofobiji, antisemitizmu i bilo kom obliku diskriminacije među učenicima osnovnih i srednjih škola. Podizanje javne svesti o značaju, obrazovanju i očuvanju sećanja na Holokaust. Podsticanje empatije prema žrtvama Holokausta i svim drugim žrtvama. Doprinos u povećanju vidljivosti jevrejske zajednice u Srbiji.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

2.    Udruženje Jevrejska digitalna biblioteka, Beograd - Održavanje, razvoj i dopunjavanje kolekcije o Holokaustu u okviru Repozitorijuma Jevrejska digitalna biblioteka - 440.000,00 PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta

Cilj projekta: Lakše pronalaženje i otvoreni pristup literature o Holokaustu. Uspostavljanje jedinstvene i sveobuhvatne baze podataka o jevrejskom nasleđu i Holokaustu u Srbiji.  Olakšani onlajn pristup, pregledanje, korišćenje i preuzmanje literature i drugih multimedijalnih sadržaja. Povećana vidljivost i dostupnost pisanih izvora objavljenih na srpskom jeziku (knjige, naučni radovi, istorijski dokumenti, plakati, katalozi, vodiči sa izložbi, predavanja i slično ). Povećana vidljivost sadržaja posredstvom međunarodnih agregatora koji će preuzimati podatke iz “Jevrejske digitalne biblioteke”.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku

3.    Jevrejska opština Sombor - Koraci predstave Semper Idem, dela Đorđa Lebovića - 450.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Jevrejska opština Sombor je u saradnji sa Ravnagrad filmom Sombor napravila 2 kratka filma o predstavi "Semper idem" Narodnog pozorišta Sombor po istoimenom romanu Đorđa Lebovića.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

4.    Hereadu d.o.o, Beograd Maja Vasiljević  -  “Jevrejski muzičari u Beogradu tokom Holokausta”  - 380.000,00 PROJEKAT JE REALIZOVAN 

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Cilj projekta: Primarni cilj istraživanja i objavljivanja knjige je ukazivanje na to da su beogradski jevrejski muzičari nasilno zaustavljeni u karijeri i mnogi od njih danas zaboravljeni uprkos vanrednom talentu i izuzetnom značaju za kulturu glavnog grada. 
Očekivani efekti  projekta je da se jevrejski muzičari uključe u ravnopravne tokove main strim istorije, studije kulture, muzikologije i etno muzikologije i ukaže na diskontinuitet koji je izazvao Holokaust.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku

5.    Udruženje građana Trag, Kladovo “Kladovo-mirna luka” - 220.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Cilj projekta: Prepoznavanje vrednosti, sećanja i borba protiv zaborava. Predstavljanje radionice "Znamenite ličnosti (Jevreji i Srbi - naši sugrađani) u nejevrejskom okruženju". Ukazivanje na značaj komemoracija iz perioda Holokausta. Aktivno učestvovanje u predavanjima i radionicama o Holokaustu, Znamenitim Jevrejima, jevrejskim simbolima i paralela jevrejskih i hrišćanskih praznika. Upoznavanje sa događajima koji je pod imenom "Kladovski transport". 

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

II GRUPA - NAUČNO ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI (1.1/C) I IZDAVANJE PUBLIKACIJA (1.1/D) U VEZI SA HOLOKAUSTOM I DRUGIM ZLOČINIMA NACISTA I NJIHOVIH SARADNIKA U 2020.GODINI (Šifra programa 1.1/C i 1.1/D)

1    Spomen-park Kragujevački oktobar, Muzej 21. oktobar, Kragujevac- Reizdanje knjige ”Jevreji u Kragujevcu”, autora Staniše Brkića i Milomira Minića  - 220.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Cilj projekta: Realizacijom ovog projekta, knjiga koja osvetljava Holokaust koji se dogodio u jednoj lokalnoj zajednici (Kragujevac), je postala dostupna svima koje ova tema zanima, usled maksimalne dostupnosti velikog broja knjiga koje su poklonjene mnogim ustanovama kulture i prosvete. Mladi, kao i svi drugi, zahvaljujući realizaciji ovog projekta, brzo i lako mogu doći do konkretnih, istinitih podataka o tome šta se u Kragujevcu dešavalo sa lokalnom jevrejskom zajednicom, onda kada je zlo fašizma i nacizma stiglo u kontekstu okupacije i samog Drugog svetskog rata.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

2    Udruženje građana Tikun, Novi Sad - “Jevrejska materijalna baština Vojvodine” - 350.000,00 PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utošenim sredstvima.

Cilj projekta: Glavni cilj projekta je stvaranje interaktivne virtualne geografske karte jevrejske Vojvodine, postojeće i nestale. Podizanje i povećanje svesti o bogatom jevrejskom nasleđu ali i stanju u kome se ono nalazi, i na taj način uticati na povećanje jevrejskog turizma, ali i zainteresovanosti istraživača i ostalih pojedinaca koji bi se bavili proučavanjem lokalnog jevrejskog nasleđa.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

3.    Udruženje Ženske studije i istaživanja Novi Sad  -  “Znamenite Jevrejke Subotice-životna priča Sonje Liht”  - 359.100,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Cilj projekta: Doprinos stvaranja kolektivnog znanja i sećanja na doprinose žena tokom istorije, kroz istraživanje i beleženje životne priče znamenite Jevrejke Subotice 20. i 21. veka - Sonje Liht.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

4.    Udruženje građana Tikun, Novi Sad - “Dnevnik Eve Hejman”  - 393.000,00 PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utošenim sredstvima.

Cilj projekta: Projekat je obuhvatio prevod i objavljivanje dnevnika Eve Hejman, jevrejske devojčice iz Orade, grada danas u Rumuniji, a koji je za vreme Drugog svetskog rata bio okupiran od strane Mađarske. S obzirom na dnevnik Eve Hejman nije objavljen na srpskom jeziku, prevod ove knjige biće od velikog značaja za bolje shvatanje Holokausta u širem regionu, i biti odlično sredstvo za edukaciju. Ono što čini dnevnik Eve Hejman toliko vrednim je to što nam kroz prizmu deteta opisuje užase Holokausta.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

5.    Centar za primenjenu istoriju , Beograd -  „ Jevreji iz Bačke i Mađarske u Borskim rudnicima od deportacije do marša smrti“  - 659.000,00 PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utošenim sredstvima.

Cilj projekta: Oživljavanje sećanja i podizanje svesti o stradanju bačkih i mađarskih Jevreja u logorima u Boru, tokom njihove deportacije septembra i oktobra 1944. godine, kao i u nemačkim logorima smrti. Na digitalnoj platformi su predstavljeni arhivski dokumenti, istorijske fotografije i fotografije sadašnjeg stanja najvažnijih lokacijai i drugi materijali koji opisuju stradanje bačkih i mađarskih Jevreja, kao i samog kompleksa logora u Boru o kojima i dan danas postoje retka istraživanja. Dokumentacija je propraćena istorijskim tekstovima.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

6.    Zavičajni klub opštine Šid, Radovan Sremac “Dokumentovanje Holokausta na prostoru srpskog dela Srema 2” - 90.000,00 PROJEKAT NIJE REALIZOVAN - na osnovu dokumenta

Zavičajni klub opštine Šid je Savezu izvršio povraćaj sredstva u izosu od 45.000,00 dinara. S obzirom da je cela godina u znaku pandemije korona  virusa, putovanja su otežana,  te nosilac projekta nije bio u mogućnosti da realizuje planirani i odobreni projekat.

III GRUPA - ODRŽAVANJE TRADICIJE (1.1/G) I KULTURNE MANIFESTACIJE (1.1/F) JEVREJA U SRBIJI ZA 2020. GODINU (Šifra programa 1.1/G i 1.1/F)

1.    Udruženje Banatartmuzika - “Slušaj ladino i klezmer” - 154.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Tokom avgusta su ugovoreni nastupi u Kikindi, Zrenjaninu i Ečki. Sastav Istanbul night je na koncertima izvodio autorske kompozicije a Roni Beraha je čitao delove iz monografije naseljenog mesta Ečka.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

2.    Jevrejska opština Novi Sad  - “Jevrejska osnovna škola u Novom Sadu, od podržavljenja do nestanka generacije u Holokaustu” - 200.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

Cilj projekta: Od podržavljenja svih osnovnih škola u Kraljevini SHS, Jevrejska osnovna škola u Novom Sadu ostala je u velikoj meri nacionalna zbog većinskog naraštaja. Opstala je dok je bilo njenih učenika i učitelja.Tragovi o školi i đacima, kao dokumentacioni material, još postoje. Važno ih je sačuvati. Skenirano je 680 stranica dnevnika. Završeno je istraživanje i obrada građe. Prikupljen je veliki broj fotografija učenika. Za projekat, odnosno njegov sadržaj, zainteresovan je Arhiv Vojvodine, koji želi da postavi izložbu, organizuje ciklus predavanja uz onlajn prezentaciju. Kanal 9, Dnevnik i nekoliko lokalnih medija žele da naprave prilog o projektu.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

3.    Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad - “Jevreji u pozorišnom životu Vojvodine”- 310.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

Cilj projekta je bio da se predstavi doprinos i uticaj pripadnika jevrejske zajednice u Srbiji u pozorišnom životu Vojvodine (drama, opera, balet) kao i povratak njihovih imena u kolektivnu svest u 21. veku.  Prikupljala se i prezentovala građa o pripadnicina jevrejske zajednice Srbije, o poslenicima u kulturi Vojvodine, koji su zadužili njeno pozorišno stvaralaštvo.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

4.    Jevrejski centar za programe iz kulture i umetnosti-  “Jedanaesti etno-fjužn fest” 259.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

Cilj projekta: Iako je održan van tradicionalnog vremenskog termina i prostora, festival je uspeo da dopre do svoje publike i da još jedanput doprinese i obogati kulturnu ponudu Beograda. Kao program koji se održava pod okriljem jevrejske zajednice a namenjen je široj populaciji i mladim ljudima, festival već tradicionalno predstavlja značajan doprinos jevrejske zajednice i iskorak prema društvu u kojem živimo kao manjina. Iako su okolnosti bile nepogodne za održavanje bilo kakvih događaja već samo postojanje ovakvih nesvakidašnjih programa koji su multi-konfesionalni i multi-nacionalni doprinosi širenju slobode, osećanja pripadanja svetu i prihvatanju različitosti - kako među umetnicima na sceni tako i među publikom.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

5.    Jevrejska opština Subotica - “Jesenji festival jevrejske kulture” - 340.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Jesenji festival jevrejske kulture se kvalitetnim programima izborio da postane subotički brend i da se sa nestrpljenjem iščekuje. festival je održan u oktobru u okviru kojeg su održane edukativne predstave i predavanja. Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

6.    Udruženje Radionica, Novi Sad - “Monografija o Josifu Šlezingeru (1794-1870) - 350.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

Cilj projekta: Osvetljavanje lika i dela jednog od pionira srpske muzičke scene koga je prohujalo vreme gotovo izbrisalo iz kolektivnog sećanja Srba, poticaj i motiv autora tekstova da sačine ovu publikaciju

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.

7.    Udruženje građana Svitac, Beograd, Mento Mentović - “130 godina Stanislava Vinavera”  465.000,00 - PROJEKAT JE REALIZOVAN

Napomena: Savezu je dostavljen kompletan narativni i finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima.

Cilj projekta: Stanislav Vinaver je pisac evropske duhovne orijentacije u srpskoj književnosti, umetnosti i kulturi 20. veka. Osvetljavanje životnog puta Stanislava Vinavera, njegove ličnosti i doprinosa u različitim oblastima srpske kulture, ukazati široj i stručnoj javnosti da njegovo delo i zaostavština zaslužuju potpuno sagledavanje i da su se posle objavljivanja njegovih sabranih dela na preko 13000 strana stekli uslovi da on zauzme mesto u srpskoj kulturi koje mu do sada, zbog nemara i nerazumevanja sredine, nije pripalo.

Narativni izveštaj o projektu sa prilozima možete pogledati na linku.


Tagovi

Jevrejski pregled - izdanja za 2024. godinu

Jevrejski pregled, glasilo zajednice, distribiura se svim jevrejskim domaćinstvima u zemlji, velikom broju jevrejskih čitalaca u inostranstvu, kao ...

DETALJNIJE
Promocija knjige We survived 4 - Yugoslav Jews on the Holocaust

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, Jevrejski istorijski muzej i Memorijalna komisija Jevrejske opštine Beog...

DETALJNIJE
Obaveštenje o odobrenim stipendijama za školsku 2023/2024. godinu

Na osnovu ovlašćenja za odlučivanje koji je Izvršni odbor Saveza jevrejskih opština Srbije na 143. sednici od 18.11.2018. pren...

DETALJNIJE
Hanuka u Narodnoj skupštini Republike Srbije (FOTO)

Praznik Hanuka obeležen je u Narodnoj skupštini Srbije. Paljenje četvrte svećice predvodio je vrhovni rabin Srbije Isak Asiel, zajedno sa po...

DETALJNIJE