Ulica Lomina 32-34, IV sprat, 11000 Beograd

Praznici

Obeležavanje praznika Purim u Sinagogi

U sredu i četvrtak (20. i 21. marta 2019.) u Sinagogi Sukat šalom biće održana molitva povodom praznika Purim. 
Satnice molitvi slede u nastavku:

SREDA 20. MART 2019. – 14. ADAR ŠENI 5779.

Esterin post je od 4:14 do 18:12 časova.

18:00 Večernja služba i čitanje Megilat Ester. Sledi ples i zakuska.

ČETVRTAK, 21. MART 2019. – 14. ADAR ŠENI 5779.

08:15 Jutarnja služba i čitanje Megilat Ester.

 

PURIM

Svaki Jevrejin je dužan da na Purim ispuni sedam micvot – zapovesti.

1. KERIAT AMEGILA – čitanje Megilat Ester – Svitka o Esteri. Kolika je važnost data čitanju Megile vidi se iz toga što Talmud nalaže da služba u Jerusalimskom hramu treba da se prekine kako bi svi mogli da čuju čitanje Megile. Rambam (Mišne Tora) i rabi Josef Karo (Šulhan aruh) nalažu da čovek treba da prekine učenje Tore ili ispunjavanje bilo koje druge biblijske zapovesti kako bi odslušao čitanje Megile. Jedini izuzetak je zapovest o sahranjivanju. Ukoliko nema nikoga da obavi pogreb, Jevrejin je dužan prvo da sahrani preminulog, a zatim odsluša čitanje Megile.
2. MIŠLOAH MANOT IŠ LEREU – slanje obroka bližnjem. Bližnjem treba poslati dve različite vrste hrane.
3. MATANOT LAEVJONIM – davanje poklona siromašnima. Po jedan poklon za dva siromaha. Ove dve zapovesti (2, 3) zasnivaju se na stihu iz Svitka o Esteri (9:22): „Da te dane praznuju šaljući obroke jedan drugom i siromašnima darove“. Čak i siromah koji se izdržava od cedaka nije izuzet od obaveze ispunjavanja ovih dveju zapovesti.
4. KERIAT ATORA – čitanje određenih odeljaka iz Tore tokom jutarnje molitve. Odeljak koji se čita nalazi se u Drugoj Mojsijevoj knjizi, koja se zove Izlazak, tj. Šemot, poglavlje 17, stihovi 8–16.
5. AL ANISIM – kazivanje posebnog umetka Al anisim u dnevnoj molitvi i u blagoslovu nakon jela. Taj umetak glasi: Zahvaljujemo Ti na čudima, i na oslobođenjima, i na junačkim podvizima, i na spasenjima, i na znamenjima, i na utehama koje si pružio praocima našim u dane one u vreme ovo. U dane Mordehaja i Estere u Šušanu prestonici, kada je na njih ustao zlikovac Aman, tražio je da se unište, ubiju i zatru svi Jevreji, od mladog do starog, deca i žene u jedan dan, trinaestog dana dvanaestog meseca, što je mesec adar, i da se sramno oplene. Ali Ti, u Svom velikom milosrđu, osujetio si nameru njegovu i pokvario namisao njegovu i na njegovu glavu obratio si naum njegov – i obesiše njega i sinove njegove o drvo. A Ti si učinio za njih čuda i znamenja (na kojima) odajemo hvalu Imenu Tvom velikom. Sela!
6. ASEUDA – purimska gozba. Gozba mora biti u toku dana kako bi se ispunila micva. Služi se vino.
7. ISUR ESPED VETAANIT – zabrana držanja posmrtnog slova i posta. Ove dve zapovesti (6, 7) zasnivaju se na stihu iz Svitka o Esteri (9:17): „To beše dan gozbe i veselja.“
„Lajeudim ajeta ora vesimha vesason vikar“, što u prevodu znači:„Jevrejima bi svetlost i radost, veselje i čast.“

PURIM SAMEAH!


Video poruka predsednika EJC dr Moše Kantora

Evropski jevrejski kongres, poslao je video poruku Robertu Sabadošu, predsedniku Saveza jevrejskih opština Srbije, u kojoj predsednik...

DETALJNIJE
Izrael testira japanski lek za grip kao pomoć obolelima od Covid-19

Izrael je jedna od prvih zemalja koje će dobiti jedan japanski lek za grip da bi ga testirao u bolnicama za lečenje obolelih od koronavirusa, objav...

DETALJNIJE
Video poruka glavnog rabina Izraela uoči Pesaha (VIDEO)

Glavni rabin Izraela Davida Lau, obratio se putem video poruke svim vernicima uoči praznika Pesah. Njegovu poruku možete pročitati u nastavku:Pozdr...

DETALJNIJE
Obraćanje rabina povodom Pesaha (VIDEO)

Povodom praznika Pesah, vrhovni rabin Srbije Isak Asiel poručio je vernicima da iako fizički odvojeni, praznik dočekuju u još čvršćoj...

DETALJNIJE